Giriş Yap / Kayıt Ol

Su Kuyusu
Su Kuyusu


Yaşama Açılan Su Kuyusu

İnsanın temel ihtiyaçlarından biri sudur ve yaşamın devam ettirilebilmesi için gerekli olan temiz suya erişim bütün insaların doğal hakkıdır. Fakat bugün dünya nüfusunun yaklaşık onda biri temiz suya ulaşma sıkıntısı çekmektedir. Kirli suların sebep olduğu  kolera, ishal ve tifo hastalıkları ve suya erişim güçlüğü nedeniyle her gün 4,900, yılda ise 1,8 milyon çocuk ve yetişkin hayatını kaybediyor. Özellikle Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki bu temel ihtiyaç erişimi sıkıntısı bütün insanlığı ilgilendiren sorumluluk alanlarından biridir.
Özellikle Asya ve Afrika bölgelerinde yaşanan suya erişim güçlüğünü, insanların günlük su ihtiyacını karşılayabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümesine sebep oluyor.

 

İnsan Vakfı olarak, Afrika ve Asya Kıtalarında Su ve Sondaj Kuyuları Projesi kapsamında; güvenli içme suyundan yoksun, yoksul ve kırsalda yaşayan kardeşlerimize güvenli içme suyu sağlamak için yüzeysel ve artezyen kuyular açıyoruz.
Projenin genel hedefi: Güvenli içme suyu sağlayarak Afrika ve Asya kıtalarının yoksul ve dışlanmış bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma koşullarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Açmış olduğumuz kuyuların yıllık kontrollerini yaparak uzun yıllar faydalanılması için gerekli onarımı yapıyoruz. 
Bunun yanında, temiz su mevcudiyetinin bir sonucu olarak sağlıklı, hayat kurtarıcı alışkanlıklar uygulama becerisinin geliştirilmesini sağlamayı ve minimum tarım düzeyini sürdürülebilir düzeylere çıkarmayı hedefliyoruz.


Yaralanması Hedeflenen Kitle:
Başka Asya ve Afrika olmak üzere köy ve kırsal bölgelerde yaşayan insanlar.

 
Yararlanması Hedeflenen Kişi Sayısı:

-Yüzeysel Kuyu: 100-300 kişi 

-Artezyen Kuyu: 400 ve üzeri 

Her bölgenin kendi şartlarına uygun olarak hayata geçirilen su kuyuları yüzlerce insanın susuzluğuna çare olmaya devam ediyor. 

 

Yapabilecekleriniz:

Temiz suya ulaşamayan insanlara destek olmak için vakfımızla iletişime geçerek su kuyusu açtırabilir veya su kuyusu fonuna bağışta bulunabilirsiniz.