Online Bağış

Kısayollar

Su Kuyusu

Afrika kıtasında su ve sondaj kuyuları Projeleri şunları içermektedir; Afrika'daki yoksul ve kırsallarda yaşayan topluluklara güvenli içme suyu sağlamak için yüzeysel ve artezyen kuyuları açma projesi.

1.Afrika kıtasında su kıtlığı ve kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her dakika beş yaş altındaki bir çocuk ölüyor.

2.Güvenli içme suyu kaynaklarına erişimi olmayan insanların%80’ni Afrika'da yaşıyor.

3.Afrika'da 600 milyon insan kişisel hijyen ve el yıkama olanaklarından yoksundur .

4.Afrika, küresel yenilenebilir su kaynaklarının yalnızca%9'una sahipken, nüfusu dünya nüfusunun %15'ini oluşturmaktadır.

5.Afrika'da yetersiz sanitasyon (Halk sağlığını korumak amacıyla yüzeylerdeki gıda kalıntıları, mikroorganizmalar ve temizlik maddeleri gibi kalıntıların ortamdan uzaklaştırılması işlemlerinin tamamına denir) ve kirli suyla ilgili hastalıklar nedeniyle her dakika iki kişi ölüyor.

6.Güvenli içme suyu elde etmek için uzun mesafeler nedeniyle,yılda 40 milyar saat kaybedilmektedir.

Genel hedef : Proje, hedef topluluklara güvenli içme suyu sağlayarak Afrika kıtasının yoksul ve dışlanmış bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma koşullarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Diğer (alt) hedefler:

1.Mümkün olan en fazla sayıda insana güvenli içme suyu sağlamak.

2.Kirli suyla bulaşan ve kolera, ishal, dizanteri, hepatit,tifo ve çocuk felci gibi ölüme neden olan hastalıkların yayılmasını sınırlandırmak .

3.Bu kurak bölge sakinlerinin, uzak mesafelerden su getirme sıkıntısının azaltılması.

4.Temiz su mevcudiyetinin bir sonucu olarak sağlıklı, hayat kurtarıcı alışkanlıklar uygulama becerisinin geliştirilmesini sağlamak .

5.Suyun mevcudiyeti sayesinde minimum tarım düzeyini sürdürülebilir düzeylere çıkarmak

Hedeflenen Yararlanıcılar:

Afrika'daki köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan İnsanlar .

Tahmini yararlanıcı sayısı:

-Yüzeysel kuyu: 100-300 kişi .

-Artezyen kuyu: 400 ve üzeri .

Yararlanıcıların özellikleri: Afrika kıtasında güvenli içme suyundan yoksun, yoksul ve kırsallarda yaşayan toplumlar

Projenin uygulanacağı bölgenin demografik, sosyal ve ekonomik durumuna kısa bir genel bakış . Afrika, özellikle nüfus artışı ve hızlı kentleşme ile su krizinden en çok etkilenen ülkelerden biridir; Afrika'nın içme suyunun %75'i, su kaynaklı hastalıkların ve ölümün yayılmasına yol açan, az veya hiç arıtılmadan kullanılan yeraltı sularından gelmektedir . Yakınlarda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle temiz su bulmak ve taşımak için sakinlerin her gün ihtiyaç duydukları saat sayısına ek olarak,Sahra altı Afrika tek başına su toplamada yılda 40 milyar saat kaybetmektedir Bu, Fransa'daki tüm işgücünün bir yıllık tam emeğinin değeriyle aynıdır. Ayrıca çocukların, su taşımaları zamanlarının çoğunu aldığından dolayı öğrenme fırsatlarını da kaybetmektedirler . Afrika’da, her saat 60’ı 5 yaş altı olmak üzere 115 kişi, sanitasyon, kötü hijyen ve kirli su ile ilgili hastalıklardan ölüyor. Beş yaşın altındaki 56 milyon çocuğun; bunların yarısı yeni doğan olmak üzere 2030’a kadar kirli suya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmesi bekleniyor.

 


GALERİ