Online Bağış

Yurtdışı Kurban 2018
Adet x 550 TL
Yurtiçi Kurban 2018
Adet x 1100 TL
Gazze Kurban 2018
Adet x 1500 TL
Yurtiçi Adak Kurbanı
Adet x 1100 TL
Yurtidışı Adak Kurbanı
Adet x 550 TL
Yurtiçi Akika Kurbanı
Adet x 1100 TL
Yurtdışı Akika Kurbanı
Adet x 550 TL
Yurtiçi Şükür Kurbanı
Adet x 1100 TL
Yurtdışı Şükür Kurbanı
Adet x 550 TL
BAĞIŞI TAMAMLA