Kurban Bağışı Yapmak İçin Tıklayınız

Giriş Yap / Kayıt Ol

Misyon - Prensiplerimiz - Vizyon

İnsan Vakfı - Misyon | Prensiplerimiz | Vizyon

 

Misyonumuz

 

İnsan Vakfı ‘‘vermek ve hoşgörü’’nün kurumsallaşmış hali olan tarihimizdeki vakıf misyonuna uygun olarak, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal, eğitim ve yardımlaşma alanında nitelikli projeler üretir ve uygular.

Prensiplerimiz

İnsan Vakfı hizmetlerinde toplumun geneline yönelmeyi ilke edinmiştir. Vakfedilen malın tahsis edilen alan için kullanılılmasına, israf edilmemesine önem verir. Bu hassasiyet mütevellilik sorumluluğunun bir gereğidir. İnsan Vakfı, projelerinin, kalıcı değerler oluşturmasını ve çalışma alanında kendisinii söz sahibi yapmasını önemser.

Vizyonumuz

Bir hayır kurumu olarak hayırsever insanlarımızın teveccühleri ve güvenlerini kazanarak, belirtilen çalışma alanlarında ülkemiz insanına hizmet götürüp vakıf kurumunu gelecek nesillere ulaştırmak.

Gayemiz

İnsan Vakfı, kuruluş amacı doğrultusunda teşkilâtlanmış bir yapıdır. Bu minvalde, ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurum ve gönüllü grupların davet, eğitim ve rehberlik çalışmalarını merkeze alarak oluşturdukları yapılarla Genel Merkez arasındaki bağı, etkileşimi, ortak ufkumuza yaklaşmayı ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sosyal, eğitim (aile eğitimi, çocuk eğitimi) ve yardımlaşma alanında nitelikli projeleri üretir ve uygular.

İnsan Vakfı; hizmetlerinde toplumun geneline yönelerek birleştirici ve yapıcı roller üstlenen, çığır açabilecek ve öncülük yapabilecek bir yapı kurmayı ve bu yapıyı çalışmalarının yoğunlaştığı tüm zeminlerine taşıyarak, vakfedilen malı tahsis edilen alan için kullanılmasına ve bir hayır kurumu olarak hayırsever insanlarımızın teveccühlerini kazanarak, belirtilen çalışma alanlarında ülkemiz insanına hizmet götürüp vakıf kurumunu gelecek nesillere ulaştırmayı ilke edinmiştir.

İnsan Vakfı; inanç, fikir, yöntem ve hedefte yakalanan birlikteliği, Türkiye ve dünyanın her bölgesinde değere dönüştürmeye; Müslümanca bir bakış açısı ve dindar bir neslin yetişmesi için davet yolunu tercih etmeye; iman ve imkân var olduğu müddetçe, bu yoldaki çalışmalarına tüm teşkilâtlarıyla birlikte yılmadan devam edecektir.