HABERLER

Kamuoyunun Dikkatine

İBB'den Alınan Desteklere Dair Kamuoyuna Duyurumuzdur - 4.05.2019

İBBden Alınan Desteklere Dair Kamuoyuna Duyurumuzdur | İnsan Vakfı

Kadirşinas Milletimize,

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, camia olarak 70’li yıllardan itibaren Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar içerisinde, gönül ve inanç birlikteliği yapmış, üniversitelerde okuyan gençlerin birikim ve tecrübeleriyle (1992) kurulmuş, kamu yararı statüsüne haiz, eğitim, barınma, burs ve insani yardım alanlarında, vakıf senedine uygun faaliyetler gösteren, gücünü gönüllü ve bağışçıların desteklerinden alan, hakkı ve adaleti önceleyen mütevazi bir vakıftır.

Varlıkları ve faaliyetleri, TC Maliye ve Hazine Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası v.b kurumlar tarafından denetlenen vakfımız, her zaman şeffaf ve hesap verebilir bir kuruluştur.

Son zamanlarda İBB’den destek alan kurumlar içerisinde Vakfımızın da ismi zikredilmektedir. Gerçeğin bilinmesine rağmen, siyasi hasımlık üzerinden rant devşirme arzusunda olan kötü niyetli kişi ve medya kuruluşlarının, temcid pilavı gibi bu konuyu ısıtıp ısıtıp servis edecekleri aşikardır. Bu sebeple Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Kamu yararı gözeten ve kar amacı gütmeyen vakfımızın irtifak yoluyla kullanımında olan, mülkiyeti hazineye ve vakıflara ait olan yüksek öğrenim öğrencilerimizin barındığı yurtlarımızın geliştirilmesi ve bakımı için, yine kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlardan tadilat ve tamiratlar noktasında destek alınmıştır.
Bu destekler, ilgili kurumun kendi iç işleyişindeki ihale ve proje mevzuatına uygun olarak yapılmış olup, kamuoyuna servis edildiğinin aksine, vakfımıza nakden ödenmiş herhangi bir miktar bulunmamaktadır.

Tarihi ve kültürü vakıf medeniyeti üzerine yoğrulmuş devletimizin, üzerindeki yüke ortak olan, özel kişi, kuruluş ve gönüllü teşekküllere destek olduğu, sadece bugün değil, uzun yıllardır devam eden bir gelenek ve bilinen bir gerçektir.

Üniversite okumak için büyükşehirlere gelen evlatlarımızın barınmalarını sağlayan, kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde denetlenen, burs ve barınma imkanı sunan gönüllü teşekküllerin gayesi, tıpkı devletimiz gibi; vatanına, milletine ve ailelerine yararlı birer evlat yetiştirmektir. Bu gayeye matuf çalışmalara şaşı bakan kötü niyetli kişilerin söylemlerinin hiçbir kıymeti yoktur. Bu kişilerin hiçbir zaman, kendilerinin yönettiği belediyelerden gezi olaylarına yapılan destekleri, aile yapısını yok eden öğrenci konukevlerindeki militan faaliyetleri, dağ kadrolarına adam yetiştirmek için açılan kurs görünümlü gerilla eğitim merkezlerini asla gündeme getirmeyişleri ve şikayetçi olmamaları, bugün vakfımıza karşı kullanılan saldırgan söylemlerinin arkasındaki asıl gayeyi de ortaya çıkarmaktadır. Tarihimizde güzel ahlaka, hakka ve hayra hizmet edenler olduğu kadar, maalesef buna karşı çıkan insanlar da hep var olagelmiştir.

Söz konusu yardımlar vakfımıza değil, ülkemizin evlatlarının daha iyi şartlarda barınmaları için onların menfaatlerine yapılmış lojistik desteklerdir. İnsan Vakfı her şart ve zeminde hesap vermeye hazırdır.

Bu vesileyle Ramazan ayının milletimize huzur ve bereket getirmesini niyaz ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hemen Bağış Yap

Genel Bağış
TL
Zekat
TL
Burs Katkısı
Adet x 50 TL

Anahtar Kelimeler

İBB'den Alınan Desteklere Dair Kamuoyuna Duyurumuzdur | İnsan Vakfı