Fidye

Fidye - İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı | Anasayfa

FİDYE

Fidye (fida) kelimesi Arapça’da “bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel” anlamına gelir.

Fıkıh terimi olarak düşman elindeki esiri kurtarmak için ödenen bedeli,
ayrıca başta oruç ve hac olmak üzere bazı ibadetlerin eda edilmemesi veya edası  sırasında birtakım kusurların işlenmesi halinde yerine getirilmesi gereken dinî-malî
yükümlülüğü ifade eder.

Fidye kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’in iki âyetinde terim  mânasında (el-Bakara 2/ 184, 196), bir âyette “bedel ve karşılık” şeklindeki sözlük  anlamında (el-Hadîd 57/15) geçerken dokuz âyette de çeşitli türevleriyle yer almaktadır.

Kelime, aynı anlamlarda ve değişik türevleriyle birçok hadiste de geçmektedir.

Oruçta Fidye. İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Mes’ûd, Muâz b. Cebel ve Seleme b. Ekva’ın da  aralarında bulunduğu bir grup sahâbî, “Sizden ramazan ayına yetişenler o ayda oruç tutsun”  (el-Bakara 2/185) meâlindeki âyet nazil oluncaya kadar ashabtan dileyenin oruç tuttuğunu, dileyenin de oruç tutmayıp fidye verdiğini, bu âyet inince gücü yeten kimseler hakkında fidye hükmünün neshedilip yalnız hasta ve yaşlılar için bir ruhsat olarak  kaldığını belirtirler (Müslim, “Sıyâm”, 149-150; Cessâs, I, 218, İbn Kesîr, I, 308-309).


Bundan dolayı oruç fidyesiyle ilgili âyet (el-Bakara 2/184), “Oruç tutmakta güçlük  çekenlere (zorlukla güç yetirenlere veya güç yetiremeyenlere) bir fakir doyumu kadar  fidye gerekir” şeklinde anlaşılmış, 185. âyetteki, “Sizden ramazan ayına yetişenler  o ayda oruç tutsun” hükmünün tekidiyle de oruç tutmaya gücü yetenlerin fidye ödemesinin caiz olmadığı hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Hz. Peygamber’in ve ashabın uygulaması da bu yönde olmuştur. İslâm âlimlerinin ortak kabulüne göre ihtiyarlık ve şifa ümidi kalmamış bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, kazâ etmesi mümkün olmadığı  için tutamadığı gün sayısınca fidye öder Bize vermiş olduğunuz fidyeleri bir çok projelerimizde kullanarak yardıma muhtaç kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

Hemen Bağış Yap